Какво означава приспадане в размер на 500 долара на застрахователна полица?

Когато купувате полица за автомобилно застраховане, държавата ви изисква конкретно минимално ниво на покритие и имате възможността да добавите всеобхватни и сблъскващи ползи към полицата. Покритието при сблъскване плаща за ремонт на вашия автомобил, когато сте в катастрофа. Цялостното покритие ви предпазва от други щети, причинени от такива фактори като животни, бури, кражби и вандализъм. Приспадане в размер на 500 долара означава, че когато се случи покрито събитие, трябва да платите първите 500 долара, преди застрахователят ви да изплати обезщетения.

Още дедуцируеми детайли

Вашият застрахователен агент обсъжда вашите приспадащи опции в момента, в който купувате покритие. Избирате приспадане, обикновено от нула до 1000 долара, както за цялостно, така и за сблъсък. Обикновено, колкото по-ниска е приспадната сума, която сте избрали, толкова по-висока е премията. Ако изберете приспадане в размер на 500 долара, попаднете в злополука и получите оценка от 3500 долара за ремонт, вие плащате първите 500 долара, а застрахователят плаща остатъка от остатъка от 3000 долара.