Видове анализ на фондовия пазар

Инвеститорите използват различни видове пазарен анализ, за ​​да изберат в кои акции да инвестират. Привържениците на различни техники за анализ на пазара се кълнат, че техният метод е най-ефективният. Не е доказано, че нито една техника има общо предимство, ключът към успеха на пазара е да намерите методологията, която да работи най-добре за вас.

Видове

Анализът на пазара попада в три широки категории. Фундаменталният анализ изследва самия бизнес, количественият анализ оценява бизнеса от строго числова гледна точка, техническият анализ се основава на графики или изследване на относителните тенденции. Има няколко различни техники във всяка от широките категории.

Фундаментален анализ

Основните анализатори считат, че купуването на акции в една компания купува част от тази компания. Инвеститорите в стойност предпочитат акции, при които пазарната капитализация (стойността на всички останали акции) е по-малка от ликвидационната стойност на дружеството. Предпоставката зад инвестирането на стойност е, че има вътрешна стойност, анализаторът смята, че стойността на всички акции трябва да надвишава ликвидационната стойност на компанията. Инвеститорите за растеж разглеждат перспективите на компанията на база напредък. Инвеститорите за растеж разглеждат продуктите, пазарния дял, продажбите и маркетинга и други фактори за достъп до способността на компанията да расте. Основните анализатори включват също инвеститорите, които купуват акции въз основа на потока на дохода, качеството или други основни фактори. Някои фундаменталисти сливат или използват парчета от няколко основни подхода за оценяване.

Количествен анализ

Количествен анализатор изследва бизнеса от строго числова гледна точка. Предпоставката зад количествения анализ е, че с помощта на екрани или компютърни програми за класиране на запасите въз основа на избрани критерии, селекцията се извършва на фактическа, не емоционална основа. Основата на подбора може да бъде практически всяка измерима променлива. Анализаторите могат да използват доходите, паричния поток, историческите цени или почти всяка друга статистика на бизнеса или акциите или комбинация от статистически данни, за да установят своите екрани. Популярна форма на количествен анализ е инерционното инвестиране, при което инвеститорите проверяват за акции, които наскоро превъзхождаха своята партньорска група.

Технически анализ

Технически анализатор създава диаграми, които проследяват движението на определени запаси. Предпоставката зад техническия анализ е, че инвестициите се движат по модели и че тези модели могат да бъдат предвидени. Чартистите търсят акции, които смятат, че са достигнали дъното и следователно ще се увеличат в цената. Това са акциите, които ще се стремят да купят. Чартистите търсят и акции, които смятат, че са достигнали своя връх, те ще продават или ще продават къси. Техническият анализ има за цел да включва кратки периоди на задържане на инвестиции, тъй като анализаторът ще продаде веднага щом графиката й покаже, че акцията е достигнала пикова стойност.

Правете какво работи

Всеки от трите различни подхода има своите привърженици. Всеки също има своите критици. Ако имаше един метод за пазарна оценка, който беше очевидно превъзходен, тогава всеки щеше да използва този метод. Ключът към успеха на пазара е да намерите какво е ефективно за вас, каква информация се чувствате удобно, използвайки и какво изглежда ви осигурява най-добрата възвръщаемост. Методите могат също да бъдат комбинирани, където един метод се използва за стесняване на вашия избор, след това се прилага друг метод за избор на конкретна инвестиция. Без значение какъв метод използва инвеститор, инвеститорите обикновено се справят по-добре, когато са направили своите изследвания.