Защо ще ми трябва фактура за продажба, за да продавам имот?

Документът за продажба на банкнота се използва при прехвърляне на собствеността върху собствеността. В писмения документ се посочват спецификите на стоката и подробности относно продажбата. Сметка за продажба се използва за намаляване на риска от измама, свързана с частна продажба. Той също така гарантира, че продажбата се провежда справедливо и законно. Купувачът и продавачът са длъжни да подпишат сметката за продажба, като потвърждават съгласието си с условията. В много щати сметката за продажба е задължителна за транзакции с превозни средства.

Съвети

  • Когато продавате имот, най-добре е да имате сметка за продажба, която да изписва сделката. Това защитава както купувача, така и продавача, показвайки, че страните са постигнали взаимно споразумение.

Основите

Сметката за продажба потвърждава прехвърляне на правото на собственост върху или собствеността върху имота, като в същото време служи като доказателство за договор. Тъй като за регистрация на превозно средство или лодка често се изисква фактура за продажба, вашата държава може да има специфични разпоредби. Например Луизиана, Мериленд, Небраска, Ню Хемпшир и Западна Вирджиния изискват нотариално заверена банкнота за продажба за регистрация. Сметката за продажба също създава запис на стойността на личното имущество за данък върху продажбите и застрахователни цели.

Видове лична собственост

Обикновено се препоръчва фактура при продажба на лично имущество на стойност. Въпреки че продажбите на автомобили между частни лица са най-често срещаните части на имотите, участващи в сметката за продажба, тя може да се използва за документиране на продажбата на много други вещи с лична собственост.

Може да искате да използвате менителница, когато купувате или продавате компютър, телевизор, стерео, мебели, лодка, самолет, ремарке или моторен дом. Ако искате да продавате недвижими имоти, ще трябва да използвате договор за продажба на земя или договор за недвижими имоти.

Защита и за двете страни

Независимо дали се изисква съгласно държавното законодателство или не, попълнената сметка за продажба може да осигури допълнителна сигурност и за двете страни. Тъй като продавачът, сметката за продажба доказва, че вече не носите отговорност за имота. Например, ако новият собственик попадне в злополука или настъпи нарушение на движението в автомобил, който му продадете, вие не носите отговорност, ако собствеността е законосъобразна.

За купувачите сметката за продажба очертава детайлите на сделката и включва всички гаранции, гаранции или претенции, направени от продавача. Също така, попълвайки сметката за продажба, продавачът потвърждава, че е законният собственик, упълномощен да продава имота.

Попълване на менителница

Ако държавата ви изисква сметка за продажба за регистрация на автомобил, можете да получите формуляр за продажба от местния отдел за моторни превозни средства. Има и специфични за държавата шаблони, които се предлагат в магазините за канцеларски материали или канцеларски материали. Сметката за продажба изисква пълните юридически имена на купувача и продавача, номер за контакт и физически адрес за двете страни и подробно описание на имота.

Ако купувате или продавате превозно средство, ще ви е необходим идентификационният номер на превозното средство и показанията на одометъра по време на продажбата. За друга лична собственост включете серийния номер на производителя. Посочете точната продажна цена. Включете датата, часа и мястото на продажбата.