Какво може да направи актюер на всяка фондова борса?

Актуарите - професионалисти, които събират и интерпретират числови данни, за да определят статистическите вероятности - традиционно работят в области, свързани със застраховането, изчислявайки и оценявайки различни рискове, за да помогнат на застрахователите да определят нива на премия. Въпреки това, уменията на един актюер могат да бъдат безценни и в инвестиционния свят, като предоставят фактическа основа за инвестиционни решения, които иначе биха могли да разчитат на предишния опит и успех на купувача. В инвестиционната индустрия работят значителен сектор актюери с акцент по-специално върху фондовите пазари, действащи като агенти и съветници по дългосрочните инвестиционни стратегии.

Разликата

Докато всички актюери манипулират числова информация, един инвестиционен актюер има различен акцент от застрахователния актюер. Професионалист, работещ в индустрията за ценни книжа и борса, работи със статистика, свързана с лихвените проценти, спредовете, предплащането и ликвидността, докато един в областта на застраховането анализира статистиката на смъртността, заболеваемостта, тегленията и загубите. Инвестиционният актюер изчислява вероятността за бъдеща ефективност на акциите въз основа на състава на определен инвестиционен портфейл, като се обръща внимание на историческите данни за акциите, доходността на съкровищата и спредът на корпоративните индекси - разликата в нормите на възвръщаемост между корпоративните и държавните облигации.

Оценка на запасите

Инвестиционният актюер може да извършва критични услуги за оценка на акции за инвеститорите, които трябва да знаят дали инвестиционният фонд е оценен по подходящ начин или дали инвестицията в растеж ще надвиши потенциала си в бъдеще. Освен определяне на фирмената стойност чрез компилиране и манипулиране на финансови данни като печалби, приходи, паричен поток и дивидентна доходност, инвестиционният актюер може да използва тази историческа информация за компанията, както и по-обща пазарна статистика, за да проектира бъдещи печалби за определен акции или растеж потенциал на индустрията.

Прогнозиране на икономическото бъдеще

Друг начин, по който актюерът може да посъветва инвеститорите на фондовите борси е чрез съставяне на икономически сценарии за бъдещето въз основа на минали тенденции, статистика и опитна преценка, за да помогне на клиентите в изграждането на силни портфейли. Тези икономически модели могат да прогнозират бъдещи приходи, да идентифицират потенциал за растеж и да определят количествено рисковите фактори, които конкретни инвестиционни отрасли могат да представят в бъдеще. Актуарната информация може да помогне на инвеститорите да определят най-доброто време да се освободят от определени имоти и да инвестират в други.

Мониторинг на растежа на инвестициите

Използвайки прогнозите, разработени за представянето на различни акции на борсата, инвестиционният актюер може да сравнява действителните резултати със собствените си прогнози, за да определи дали придобиването расте с прогнозирания курс. Ако резултатите са в съответствие с актюерските прогнози, инвеститорът трябва да реализира здравословна възвръщаемост на инвестицията (ROI). Ако ефективността изостава, актюерът може да определи защо и съответно да преразгледа прогнозите, позволявайки на инвеститора да увеличи портфейла си чрез извършване на стратегически сделки.