Как да си вземете W2 от IRS

Службата за вътрешни приходи съхранява W-2 информация в продължение на 10 години. Имате възможност да изискате или формуляр W-2 като част от цялата данъчна декларация или W-2 информация като част от препис. Пълната информация за W-2 е налична до годината след подаването й в IRS. В резултат на това, подадената през 2013 г. данъчна информация може да не е достъпна до 2014 г.

Данъчни декларации с копия с W-2

За да получите копие от предходната година W-2, трябва да поръчате копие от цялата си данъчна декларация. W-2 ще бъде един от прикачените файлове. Попълнете и изпратете формуляр 4506, „Искане за копие на данъчна декларация“. Към 2014 г. таксата за тази услуга беше 50 долара. Няма онлайн услуга, която да поръча копие от връщането ви.

Данъчни декларации

Преписите за данъчни декларации обикновено са всичко, което ви е необходимо за ипотечни и кредитни заявления. Те включват информация за W-2 и са достъпни безплатно. За да получите препис от предходната година, използвайте услугата IRS "онлайн" Вземете препис "(вижте ресурси), обадете се на 800-908-9946 или попълнете и изпратете по пощата формуляр 4506-T," Искане за препис на данъчна декларация ".