Какво е Хартата на икономията?

Хартата за икономия е банкова харта за кредитни институции, натоварени със специфичната мисия за популяризиране и собственост на банкови рокли. В много отношения те работят както всяка друга банка, но има няколко основни разлики.

Кредити за дома

Докато една икономична банка може също да се занимава с търговски заеми и лични сметки, жилищните заеми са основата на хартата на икономичната банка. За да поддържат хартата си, една пестелива банка притежава над 65% от активите си в инвестиции, свързани с жилища.

чартъри

За разлика от търговските банки, които са наети от държави и одобрени от Федералния резерв, икономиите се наемат от Службата за надзор на икономиите (OTS) или от правителствата на държавата, следвайки насоките на OTS. OTS е отговорен за проверка на икономичните институции на всеки 12 до 18 месеца, за да се гарантира тяхната стабилност.

Застраховка на вложителите

Периодите са застраховани от Фонда за гарантиране на депозитите (DIF), който се управлява от FDIC.

Други имена

Операциите са известни още като спестовни и кредитни асоциации и спестовни банки. Тези банки станаха известни като икономии, защото първоначално обработваха само спестовни сметки и жилищни ипотеки.