Как да разбера дали си гарнирал заплатата си

За да получите вашата заплата, кредиторът първо трябва да заведе дело срещу вас, след това трябва да ви бъде връчено писмено известие за делото. Ако кредиторът спечели делото, той може да получи заповед за гарниране на заплатата ви, ако държавата разреши гарниране на заплати. Ако правителствена агенция има за цел да гарнира, тя не се нуждае от съдебно разпореждане за това, но тя трябва да ви уведоми за гарнитурата. Всички тези фактори показват, че заплатата ви се гарнира.

Уведомление на работодателя

Дали вашият работодател е задължен по закон да ви уведоми за обзавеждането зависи от държавното законодателство. Ако това е изискване, хартиената документация трябва да отразява това. Например в Калифорния работодателят трябва да даде на служителя копие от заповедта за гарниране в рамките на 10 дни след получаването му. Служителите обикновено предварително знаят, че заплатите им подлежат на обезщетение, но има и изключения. Например, ако на стария ви адрес беше изпратено уведомление за събиране на такси от службата за вътрешни приходи, вероятно няма да знаете, че заплатата ви е застрашена от гарниране. Някои работодатели избират да уведомяват служителите като любезно - дори ако законът на държавата не го изисква - така че приспадането не идва като изненада.

За да получите вашата заплата, кредиторът първо трябва да заведе дело срещу вас, след това трябва да ви бъде връчено писмено известие за делото. Ако кредиторът спечели делото, той може да получи заповед за гарниране на заплатата ви, ако държавата разреши гарниране на заплати. Ако правителствена агенция има за цел да гарнира, тя не се нуждае от съдебно разпореждане за това, но тя трябва да ви уведоми за гарнитурата. Всички тези фактори показват, че заплатата ви се гарнира.

Съображенията

Ако не сте получили уведомление за гарнитурата, намалението на заплатата ви може да ви изненада. В този случай попитайте работодателя си за обяснение. Ако причината се дължи на изплащане на заплати, поискайте копие от документите от вашия работодател. Ако вашият работодател не е спазил държавните процедури, като ви е уведомил за обезщетението, консултирайте се с адвокат по заетостта.

За да получите вашата заплата, кредиторът първо трябва да заведе дело срещу вас, след това трябва да ви бъде връчено писмено известие за делото. Ако кредиторът спечели делото, той може да получи заповед за гарниране на заплатата ви, ако държавата разреши гарниране на заплати. Ако правителствена агенция има за цел да гарнира, тя не се нуждае от съдебно разпореждане за това, но тя трябва да ви уведоми за гарнитурата. Всички тези фактори показват, че заплатата ви се гарнира.

Плати Стъб

Ако заплатата ви внезапно намалее, можете да кажете дали заплатата ви е била гарнирана, като прегледате вашата мъничка. Ако вашият работодател е задължен от държавното законодателство да изброява вашите удръжки върху заплатите ви, той трябва да посочи вашите удръжки.

За да получите вашата заплата, кредиторът първо трябва да заведе дело срещу вас, след това трябва да ви бъде връчено писмено известие за делото. Ако кредиторът спечели делото, той може да получи заповед за гарниране на заплатата ви, ако държавата разреши гарниране на заплати. Ако правителствена агенция има за цел да гарнира, тя не се нуждае от съдебно разпореждане за това, но тя трябва да ви уведоми за гарнитурата. Всички тези фактори показват, че заплатата ви се гарнира.

изчисление

Ако вашата мъничка за заплащане не разгради вашите удръжки - или ако въобще не получите такава - как вашият работодател е пристигнал при сумата за приспадане, може да ви обърка. Използвайте сумата, посочена в документацията за гарнитура, за да проверите приспадането на вашата заплата. Обърнете внимание, че гарнитурите се изваждат от разполагаемия доход, който е вашата заплата след законово изискуемите приспадания, като данъци върху заплатите. Ако изчислението ви се различава от това на вашия работодател, уведомете работодателя си за проблема. Можете да се свържете с издаващата агенция, посочена върху документацията, ако вашият работодател неправилно откаже обезщетението.